Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

Oferta terapeutyczna dla osób z syndromem DDA/DDD jest skierowana jest do osób przeżywających trudności życiowe mające korzenie w historii rodzinnej, obciążonej uzależnieniem i różnego rodzaju dysfunkcjami. Przeżywając w dzieciństwie brak bezpieczeństwa, miłości i akceptacji ponosi się za to ogromną cenę w życiu dorosłym.
Wiele osób żyjących z syndromem DDA ma trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, przeżywa lęk przed porzuceniem, utratą, okazywaniem uczuć. Negatywne przekazy rzutują na stosunek do otaczającej rzeczywistości i samego siebie , zniekształcając myślenie o sobie. Osoby te mają trudności w realizowaniu własnych potrzeb  i pragnień. Brak pozytywnych doświadczeń staje się źródłem bólu, cierpienia, samotności oraz poczucia bycia nieszczęśliwym.
DDA/DDD nie jest chorobą, nie jest także uzależnieniem. Stanowi natomiast zespół destrukcyjnych zachowań i przekonań mających wpływ na jakość życia.

Terapia indywidualna koszt wizyty 150 zł

Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.
Program terapeutyczny jest  kierowany do osób,  które doznały w dzieciństwie wielu doświadczeń mających wpływ na zahamowanie ich rozwoju osobistego, często odczuwają smutek, żal, strach oraz poczucie krzywdy, które rzutują na braku umiejętności budowania relacji z innymi i podejmowania niewłaściwych wyborów.
Podczas trwającego dziewięć miesięcy programu uczestnicy będą mieli możliwość „rozstanie się z dzieciństwem”, poznania i zrozumienia motywów własnych wyborów i decyzji, zmiany obrazu samego siebie, uporządkowanie obecnego życia, oraz stworzenie warunków do wprowadzenia konstruktywnych zmian w różnych obszarach życia.

Grupa przeznaczona jest dla 8-12 osób. Forma pracy jest psychoterapia grupowa oraz praca warsztatowa
Spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 2,5 godziny.
Miejsce spotkań – Wspólna 37/39
Koszt spotkania to 100 zł.(za 2,5 godziny)
Rozpoczęcie grupy planowane jest na październik/listopad 2016 r.
Prowadzący: Klaudia Górska – Trzmiel – psychoterapeuta systemowy, specjalista terapii uzależnień, seksuolog