O hipnoterapii

Hipnoza jest stanem umysłu , który powoduje głęboki poziom relaksu psychofizjologicznego i wyzwala szczególny rodzaj wewnętrznej koncentracji. Podczas transu hipnotycznego pacjent zachowuje świadomość  ciała, otoczenia i samokontrolę, będzie słyszał głos terapeuty i pamiętał go. W tym stanie jednakże uwaga pacjenta jest wysoce jednoupunktowiona na treściach proponowanych przez terapeutę, a wszystkie inne wrażenia są trzeciorzędne. Dzięki temu umysł w stanie transu nie jest rozkojarzony przez codzienne myśli, plany, obowiązki czy wspomnienia, lecz koncentruje się wyłącznie na celu terapii. Wysoka wewnętrzna koncentracja, głębokie fizjologiczne odprężenie i narzędzia psychoterapeutyczne tworzą doskonałą ramę dla procesu rozwoju, nauki i zdrowienia. W tak bezpiecznych warunkach umysł jest gotowy do przepracowania wypartych wrażeń, wspomnień, szkodliwych nawyków, czy traum, co umożliwia dalszy proces terapeutyczny w stanie codziennej świadomości.

Podczas transu hipnotycznego poprawia się pamięć, wyobraźnia i aktywuje się zdolność do głębokich, często spontanicznych wglądów. Daje to możliwość pracy z problemem, raną psychiczną, czy traumą na poziomie na jakim ona powstała. Można powiedzieć, że odpowiednio stosowany trans działa tak jak znieczulenie w medycynie, które pozwala zbadać, oczyścić ranę, nastawić złamanie i dokonać zabiegu.

Ciąg sesji hipnoterapeutycznych składa się z etapów pracy z podświadomością i świadomością. Pacjent wykorzystuje wglądy transowe już całkiem świadomie i tak wzmocniony w procesie psychoterapii rozwiązuje swoje problemy. Aby osiągać pożądane efekty terapii wystarczający jest płytki bądź średni stan transu hipnotycznego.