Psychoterapia

Psychoterapia zawsze rozpoczyna się spotkaniem konsultacyjnym, na którym terapeuta ustala rodzaj problemu i udziela informacji o możliwościach pomocy.

Jest to forma pomocy, gdzie klient w dyskretnych i bezpiecznych warunkach we współpracy z wykwalifikowanym psychoterapeutą rozwiązuje swoje problemy natury psychologicznej. Dzieje się to podczas rozmów, których celem jest zwiększenie zrozumienia dolegliwości, wypracowanie nowego sposobu przeżywania siebie i relacji z ludźmi, określenie nowych strategii działania, umiejętności, zmiana zachowań, po to by wyzwolić się od konkretnych trudności.

W kontekście psychoterapii pracuję z osobami cierpiącymi między innymi z powodu:

  • lęku, napadów paniki, stresu pourazowego
  • nerwic, nerwicy natręctw, natrętnych myśli
  • fobii, specyficznych i uogólnionych,
  • zaburzeń psychosomatycznych, nadwagi,
  • nieśmiałości, samotności, niskiej samooceny
  • konfliktów z bliskimi i w środowisku zawodowym
  • depresji, stanów obniżonego nastroju
  • bezsenności
  • żałoby