Terapia par i małżeństw

Z terapii par i małżeństw korzystają osoby, które chcą wspólnie  rozwiązać problemy w swojej relacji. Podczas psychoterapii partnerzy dowiadują się o tym, w jaki sposób na głębszym poziomie funkcjonuje ich związek, uczą się nowego sposobu komunikacji, nowych zachowań, poznają wartości, potrzeby, emocje drugiej osoby.  Taka forma pracy pozwala przezwyciężyć kryzysy, spojrzeć na związek w nowy sposób jako spójną całość. Osoba bezstronnego psychoterapeuty buduje poczucie bezpieczeństwa i otwartości niezbędne do odbudowy relacji.