Hipnoterapia

Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego klient może wyrazić chęć skorzystania z hipnoterapii. Psychoterapeuta przeprowadza wywiad, dzięki któremu może określić, czy narzędzie to jest wskazane w pracy z konkretną osobą i specyfiką problemu. Po omówieniu metod pracy, odpowiedzi na ważne pytania klienta i za obopólną zgodą można rozpocząć proces hipnoterapii. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w odnośniku psychoterapia i artykułach oraz podczas spotkania konsultacyjnego.