Metody pracy

Współpracując z klientami i pacjentami czerpię z wiedzy i technik wypracowanych przez  poniższe podejścia terapeutyczne i rozwojowe:

  • Neurolingwistyczne Programowanie w Psychoterapii NLPt
  • Terapia  i Hipnoza Ericksonowska
  • Terapia systemowa
  • Coaching
  • Relaksacja

Skupiam się na tym, aby proces motywacji i zmian miał wymiar praktyczny, był oparty na logice. Ważne jest, by służył on realizacji celów postawionych przez klienta, możliwie szybko koncentrował się na teraźniejszości, przyszłości i zasobach klienta.