Natalia Dębczyńska

NatiNatalia Dębczyńska

Jestem psychologiem i interwentem kryzysowym. Pracuję z dziećmi i dorosłymi. Pomagam osobom:

  • doświadczającym kryzysów sytuacyjnych i rozwojowych,
  • z PTSD i innymi problemami adaptacyjnymi,
  • zmagającym się z depresją, lękami i problemami na tle nerwowym oraz trudnościami w relacjach.

Pracuję jako psycholog dziecięcy w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi oraz ich rodzicami, udzielając porad wychowawczych.

W indywidualnej praktyce psychologicznej skupiam się na wzmocnieniu zdolności klientów do czerpania z dostępnych im zasobów oraz zmianie ich postaw i zachowań tak, aby skuteczniej mogli osiągać własne cele.

Jestem koordynatorem zespołu ukraińskich psychologów i pedagogów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i ich rodzicom ─ uchodźcom wojennym z Ukrainy w Centrum Edukacji i Rozwoju w Warszawie.

Konsultuję w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim w formie stacjonarnej lub online.

Psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna ukończyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem w trakcie szkolenia z interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia (ukończyłam I stopień Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej). Doświadczenie kliniczne zdobywałam na praktykach w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Szpitalu im. Andreja Szeptyckiego we Lwowie (Ukraina). Swoją wiedzę i umiejętności rozwijam, uczestnicząc w szkoleniach, spotkaniach interwizyjnych, pracując pod superwizją. Jestem we własnej regularnej psychoterapii.

Ukończyłam również studia z zarządzania na Politechnice Lwowskiej. Kilka lat pracowałam  w jednej z polskich placówek dyplomatycznych, organizując wydarzenia kulturalne i oświatowe. Mam 8-letnie doświadczenie pracy w sektorach biznesowym i organizacji pozarządowych. Od 10 lat pracuję w polsko-ukraińskich zespołach i projektach, których celem jest wspieranie rozwoju i kultury lokalnych społeczności oraz indywidualnego rozwoju ludzi, którzy je tworzą.

Poza pracą źródłem radości i energii są dla mnie moje relacje z bliskimi, kontakt z naturą, naturalne terapie i sposoby wspomagania zdrowia, joga, medytacja, kuchnia wegańska, podróże.