Karol Buchnowski

ja wwwJestem certyfikowanym psychoterapeutą i coachem, prowadzę warsztaty rozwoju osobistego. W pracy łączę dorobek psychoterapii ericksonowskiej, neurolingwistycznej z naturalnym ciepłem i otwartością.

Odbyłem całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w czteroletnim Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii pod kierownictwem Benedykta Peczko, którego program spełnia wymogi Polskiej Rady Psychoterapii, Polskiej Federacji Psychoterapii i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutycznego(EAP).  Jestem  członkiem Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii, którego przez dwa lata byłem Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Jestem również członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii. Od dziewięciu lat prowadzę psychoterapię, coaching i szkolenia. Odbyłem staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Oddziale Dziennym w Tworkach. Ukończyłem również studia na Uniwersytecie i Politechnice Gdańskiej na kierunkach ekonomicznych. Przez sześć lat zajmowałem kierownicze stanowiska w zagranicznym koncernie. Przez kilka lat współpracowałem z trzema renomowanymi, warszawskimi Ośrodkami Psychoterapii a od 2013 roku prowadzę własny Ośrodek Psychoterapii Sferazmian. Odbyłem własną długoterminową terapię i pracuję pod regularną superwizją. Od dwunastu lat stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach z zakresu psychoterapii i rozwoju osobistego.

W pracy skupiam się na świadomych i nieświadomych zasobach klientów, ich strategiach, silnych stronach i umiejętnościach tak, aby byli w stanie przezwyciężyć dolegliwości, ograniczenia i w samodzielny sposób rozwiązywać problemy dnia codziennego. Moja praca opiera się na założeniach psychoterapii humanistycznej gdzie klient poprzez poznanie siebie odnajduje swój własny sens życia i wyznacza swoją drogę do osiągania  celów.