Istota Coachingu

Propozycja przeznaczona dla osób, które nie potrzebują terapii, ale chcą się rozwijać i skuteczniej osiągać postawione sobie cele. Nastawiony jest na cel wybrany przez klienta, teraźniejszość, przyszłość i działanie. Wynikiem pracy coachingowej jest znalezienie i wcielenie w życie nowego rozwiązania zapewniającego osiągnięcie celu. Jest to forma pracy odpowiednia zarówno dla osób dorosłych, jak i dla młodzieży.

Coach dysponuje wiedzą na temat:

  • właściwego motywowania klienta, aktywnego wspierania jego zaangażowania w realizację pragnień,
  • odkrywania potencjału klienta, jego indywidualnych strategii i zasobów,
  • sposobów realizacji postawionych celów w sposób zgodny z osobistymi wartościami i potrzebami klienta,
  • wyznaczania zadań, które mają pomóc klientowi w realizacji jego celów, pokonywania ograniczeń, weryfikowaniu przekonań na temat siebie, świata, innych ludzi.

Klient podaje swój cel, pragnienie. W procesie coachingu klient przy pomocy coacha dociera do swoich niewykorzystanych zasobów, buduje nowe skuteczne strategie i system wspierających przekonań. Coach tworzy z nim partnerską relację, nie daje rad ani gotowych rozwiązań. Coach motywuje, pyta, wspiera, pomaga spojrzeć z innej perspektywy i współtowarzyszy. Klient otwiera się na swoją kreatywność, podejmuje decyzje i działa. Sesja kończy się ustaleniem planu działania, a kolejna zaczyna się od jego ewaluacji i informacji zwrotnej.

Life coaching zajmuje się życiem osobistym i jego aspektami: związkami, finansami, rodziną,  karierą – każdym z obszarów, który jest dla klienta ważny.

Coaching zawodowy dotyczy tematów związanych z pracą zawodową: jej przebiegiem, osobistą efektywnością, kompetencjami, planowaniem kariery, zmianą stanowiska czy zakresu odpowiedzialności, prowadzeniem własnej firmy.