Coaching a psychoterapia

Jest istotna i zasadnicza różnica pomiędzy terapią a coachingiem. Klient coachingowy z założenia jest osobą potrafiącą podejmować decyzje i z odwagą wchodzącą w nowe doświadczenia i działanie. Osoba taka ma dobry kontakt ze swoimi emocjami i proces automotywacji nie jest poważnie zablokowany. Taki klient przyglądając się swojemu celowi, wyzwaniu łatwo wchodzi w tryb działania, sprawdzania nowych rozwiązań. Bawi się z ciekawością doświadczeniem w teraźniejszości, by zmienić na lepsze swoją przyszłość. Klient, dla którego lepszym rozwiązaniem jest terapia często ma trudny dostęp do trybu działania. Wynika to przykładowo z jego trudnych doświadczeń z  przeszłości, trudnych relacji w rodzinie, nieprzepracowanych blokad emocjonalnych czy traum. Tego rodzaju problemy wymagają głębszej pracy terapeutycznej, często spojrzenia w przeszłość, odbudowania relacji, przyjrzeniu się systemowi rodzinnemu i przepływowi podstawowych emocji. Dla takiego klienta znacznie korzystniejsze będzie wzmocnienie fundamentów, praca w średnio lub długookresowej terapii. Zanim zdecyduje się na śmiały i energiczny krok w działanie, zacznie podejmować kluczowe decyzje.

Kiedy i na jakich zasadach coaching może przejść w terapię

Podczas sesji coachingowych klient intensywnie tworzy nowe sposoby osiągania celów i aktywnie sprawdza je w działaniu. Wspólnie z coachem przygląda się podstawowym przekonaniom dotyczącym siebie i swoich możliwości. Proces rozwija się w dobrym kierunku, gdy klient jest skoncentrowany na zmianie, podejmowaniu decyzji i działaniu. Może okazać się, że klient zaczyna zmagać się z blokadami opisanymi powyżej i nie jest w stanie ruszyć z miejsca. Może pojawić się silny lęk, obawy lub inne przeszkadzające emocje. Coach/Terapeuta ma obowiązek poinformować w takim wypadku klienta o swoich spostrzeżeniach i możliwościach dalszej pracy w oparciu o swoją profesjonalną wiedzę. Dalsza wspólna praca jest możliwa w oparciu o renegocjacje kontraktu na terapeutyczny i zgodną decyzję zarówno prowadzącego jak i klienta. Powoduje to zmianę celów i warunków kontraktu, zmieni się kierunek i punkt koncentracji procesu rozwojowego.