Coaching

Coaching jest bardzo skutecznym narzędziem osiągania celów osobistych i zawodowych. Oferuję następujące rodzaje coachingu:

  • life coaching- inaczej coaching życiowy, przy pomocy którego osiągniesz swoje osobiste cele
  • diet coaching- skupia się na przyswojeniu prawidłowych nawyków żywieniowych i rozbudzeniu motywacji do zdrowego trybu życia
  • zawodowy- pozwala osiągnąć cele w środowisku pracy.
  • biznes coaching- dedykowany dla właścicieli firm i kadry zarządzającej,  poprawia  funkcjonowanie organizacji na wielu poziomach.